دسته: معرفی دارالقرآن

تحلیل تلاوت سوره انسان آیات ۱-۲۲ اثر استاد شحات محمد انور

 تحلیل نغمات و بررسی تلاوت دلنشین و ماندگار از سوره انسان ۱-۲۲ اثر استاد شحات محمد انور اجرا شده در ایران مقام های اصلی:  ۱-بیات مقدماتی ۲-راست ۳-سه گاه ۴-نهاوند ۴-راست ۵-بیات پایانی مقام های فرعی: ۱-شوری ۲-نیشابورک ۳-عراق
ادامه مطلب