۷ شهریور ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

امام باقر علیه السلام روشنگر معنای آیات قرآن ۱۰:۵۸ ق.ظ

امام باقر علیه السلام روشنگر معنای آیات قرآن

برآنیم با مشعل فروزان بیانات حضرت امام باقرالعلوم علیه السلام آسمان معرفت را بشکافیم و چندگام به حقیقت نزدیک شویم  با استناد به آموزه های دینی و روایی، امامان معصوم(ع) شایسته ترین ترجمان وحی و آشناترین افراد به تفسیر و تأویل آیات قرآن هستند. بنابراین اگر تشنگان معارف الهی بخواهند از چشمه سار وحی سیراب شوند، باید […]