۹ دی ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

مراسم محفل سه شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱ ق.ظ

مراسم محفل سه شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۶

مراسم محفل سه شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۶

بروشور سبک زندگی قرآنی ۱۱:۳۰ ق.ظ

بروشور سبک زندگی قرآنی

سبک زندگی قرآنی

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه دائمی و موزه قرآن ۱۲:۲۱ ب.ظ

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه دائمی و موزه قرآن

           

کرسی ملی تلاوت اذانگاهی مغرب در شب شهادت امام جعفر صادق (ع) ۲:۵۹ ب.ظ

کرسی ملی تلاوت اذانگاهی مغرب در شب شهادت امام جعفر صادق (ع)

کرسی ملی تلاوت اذانگاهی مغرب در شب شهادت امام جعفر صادق (ع)

توسط قاری بین المللی قرآن کریم و مدیر شبکه رادیویی قرآن حاج احمد ابوالقاسمی

طرح تابستانه آموزش حفظ قرآن کریم ۲:۵۲ ب.ظ

طرح تابستانه آموزش حفظ قرآن کریم

  طرح تابستانه آموزش حفظ قرآن کریم ویژه عموم و مجاورین مسجد جمکران

جلسه آموزش عمومی قرآن کریم ۱:۲۶ ب.ظ

جلسه آموزش عمومی قرآن کریم

جلسه آموزش عمومی قرآن کریم با حضور استاد و پیش‌کسوت قرآنی سید محمد رضا محمدی در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

مراسم ترتیل خوانی جزء ۲۹ و ۳۰ قرآن کریم ۹:۰۱ ق.ظ

مراسم ترتیل خوانی جزء ۲۹ و ۳۰ قرآن کریم

مراسم ترتیل خوانی جزء ۲۹ و ۳۰ قرآن کریم

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۵ ماه مبارک ۱۰:۰۲ ق.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۵ ماه مبارک

گزارش تصویری مراسم در روز ۲۵ ماه مبارک با حضور قاریان ارجمند آقایان
اعتصام زینعلی،علیرضا مسیح پور،امین وحیدی

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۴ ماه مبارک ۹:۵۷ ق.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۴ ماه مبارک

گزارش تصویری مراسم در روز ۲۳ ماه مبارک با حضور قاریان ارجمند آقایان
حسین یزدان پناه،محسن ذهدی علیپور،مهدی علم خواه

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۳ ماه مبارک ۹:۵۳ ق.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۳ ماه مبارک

گزارش تصویری مراسم در روز ۲۳ ماه مبارک با حضور قاریان ارجمند آقایان
علی اصغر شعاعی،علیرضا مسیح پور،روح الله آقایی،صادق باقری