تلاوت اذانگاهی مسجد مقدس جمکران  حاج مهدی فروغی  ۹۶/۰۵/۱۳

تلاوت اذانگاهی مسجد مقدس جمکران  حاج مهدی فروغی  ۹۶/۰۵/۱۳

اسفندیار اسکندری

تلاوت اذانگاهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

تلاوت اذانگاهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ مسجد مقدس جمکران اسفندیار اسکندری

 

تلاوت اذانگاهی مسجد مقدس جمکران استاد سید محمدرضا محمدی ۹۶/۰۵/۰۵

تلاوت اذانگاهی مسجد مقدس جمکران ۹۶/۰۵/۰۵ جناب استاد سید محمدرضا محمدی

 

تلاوت اذانگاهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

کرسی ملی تلاوت اذانگاهی مغرب در شب شهادت امام جعفر صادق (ع)

صوت تلاوت قاری ارجمند جناب آقای صادق الزید در مسجد مقدس جمکران

تلاوت قاری و موذن حرمین امامین عسگریین جناب آقای صادق الزید در مسجد مقدس جمکران

تلاوت اذانگاهی و مکبری

اجرای برنامه اذانگاهی نیمه شعبان ۱۳۹۶ مسجد مقدس جمکران

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران