طرح بینات

طرح بینات

به منظور ایجاد انس و درک هر چه بیشتر مفاهیم قرآن کریم در ماه مبارک رمضان طرح بینات ویژه کارکنان خواهر و برادر برگزار می گردد.  کارمندان محترم با شرکت در این دوره،  نکات آموزشی پیرامون اصول و قواعد روخوانی ، روانخوانی ، تجوید و صحت قرائت نماز را توسط استاد مربوطه فرا می گیرند. در خاتمه  نیز علاوه بر بهره مندی از مزایای معنوی،  گواهی آموزشی پایان هر دوره تقدیم کارکنان می گردد.