تماس باما

از طریق فرم ذیل نیز می توانید با اداراه قرآن و نماز مسجد مقدس جمکران مکاتبات خود را ارسال نمایید

  • نویسنده : واحد فنی دارالقرآن