صفحه بایگانی دسته

خاطرات نماز

دشمن گناهان

سلمان، شاخه درخت را تکان داد. برگ های زرد، یک یک از شاخه روی زمین ریخت. سپس رو کرد به ابن عباس و گفت: -دیدی؟…

عشق به نماز

"تمام نمازهای مرا که در طول عمر خوانده ام به نیابت از من دوباره بخوانید ." وقتی که این وصیت شگفت آور، آن هم از…

ریسمان نماز

افسوس می خورد که نابینا است. کاش چشم داشتم. نه برای اینکه زمین و آسمان و گل و سبزه رو ببینم؛ برای اینکه بتوانم هر…

مهمتر از پیروزی

مناظره با عمران صائبی، به حساس ترین نقطه خود رسیده بود که امام رضا (ع) روی به مامون عباسی کرد و فرمود: "اکنون وقت…

نماز یادت نره ها

با حالت ضعف و خونریزی شدید به بیمارستان تموز رسیدیم. ما را روی برانکارد گذاشتند و به سالنی بردند که پر از زخمی های…

شب وحشتناک

هیچ وقت آن شب وحشتناک را در ماه های نخستین اسارت در اردوگاه موصل یک، فراموش نمی کنم. آن شب بچه ها در حال نماز جماعت…