باتوجه به درخواست های مکرر مخاطبان گرامی مبنی بر تمدید زمان مسابقه؛ طبق هماهنگی انجام شده این امکان تا ساعت ۱۲ پنجشنبه ۹ آذرماه تمدید گردید.

با آرزوی موفقیت شما عزیزان

دارالقرآن مسجد مقدس جمکران

  • نویسنده : واحد فنی دارالقرآن