۲۳ خرداد ۱۳۹۷

آرشیو طبقه بندی

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۶ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱۱:۴۶ ق.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۶ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم ترتیل خوانی روز ۲۶ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷
با حضور قاریان ارجمند :
علیزاده –ابراهیمی–آقایی

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۵ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱:۰۹ ب.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۵ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم ترتیل خوانی روز ۲۵ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷
با حضور قاریان ارجمند :
حسین یزدان پناه – علی اصغر شعاعی–سجاد پروینی نژاد

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۴ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱۲:۴۱ ب.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۴ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم ترتیل خوانی روز ۲۴ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷
با حضور قاریان ارجمند :
مهدی فروغی– مهدی علم خواه–علیرضا مسیح پور

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۳ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱۲:۲۶ ب.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۳ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم ترتیل خوانی روز ۲۳ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷
با حضور قاریان ارجمند :
روح الله آقایی – احمد دباغ–محسن زهدی علیپور

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۲ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱ ب.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۲ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم ترتیل خوانی روز ۲۱ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷
با حضور قاریان ارجمند :
اعتصام زینعلی – حمید خاوری مقدم–محسن زهدی علیپور

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱:۰۲ ب.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم ترتیل خوانی روز ۲۱ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷
با حضور قاریان ارجمند :
حسین یزدان پناه – سجاد پروین نژاد– اعتصام زینعلی

مراسم ترتیل خوانی در روز ۱۸ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱۲:۳۷ ب.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۱۸ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

در روز ۱۸ ماه مبارک رمضان ، محفل انس با قرآن با مشارکت دارالقرآن حرم امام حسین علیه السلام در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.در این مراسم با شکوه که جمعی از نمایندگان عتبه مقدسه حسینی حضور داشتند حاج اسامه کربلایی قاری ممتاز و بین المللی کشور عراق و قاری رسمی حرم حضرت سید الشهدا […]

مراسم ترتیل خوانی در روز ۱۹ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱۲:۲۵ ب.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۱۹ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم ترتیل خوانی روز ۱۹ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷
با حضور قاریان ارجمند :
روح الله آقایی– محسن زهدی علیپور– علی اصغر شعاعی

مراسم ترتیل خوانی در روز ۱۷ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱۲:۲۴ ب.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۱۷ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم ترتیل خوانی روز ۱۷ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷
با حضور قاریان ارجمند :
محسن زهدی علیپور – علی اصغر شعاعی– امیر کسمایی

مراسم ترتیل خوانی در روز ۱۶ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶ ب.ظ

مراسم ترتیل خوانی در روز ۱۶ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم ترتیل خوانی روز ۱۶ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷
با حضور قاریان ارجمند :
مسیح پور – آقایی– زهدی علیپور