نمایشگاه عهد عاشورایی مسجد مقدس جمکران از یکم تا دهم محرم ۱۴۳۹