۲۲ مرداد ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

کرسی ملی تلاوت درمسجد مقدس جمکران ۱۱:۰۷ ق.ظ

کرسی ملی تلاوت درمسجد مقدس جمکران

کرسی ملی تلاوت یاد بگیریم که جلساتی داشته باشیم فقط برای شنیدن کلام الله جلسه زیاد هست ، لیکن احتیاج هست در میان مردم ما – که قلباً علاقه مند به قرآنند- جلساتی باشد ، فقط برای شنیدن… همینطور که ما پای یک منبر جمع میشویم،پای یک مداحی جمع میشویم،و به آن گوش میدهیم پای […]

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران ۵:۰۵ ب.ظ

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران