برنامه های قرآنی موکب اربعین هر سال به بهانه موسم اربعین ، خیل عظیم مشتاقان امام حسین (ع) بزرگترین همایش  الهی و سیاسی تاریخ را رقم می زنند.