۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

ختم همگانی تلاوت نور مسجد مقدس جمکران ۷:۱۰ ب.ظ

ختم همگانی تلاوت نور مسجد مقدس جمکران

ایستگاه ختم همگانی تلاوت نور به همت دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران همه روزه ‍‍میزبان حضور گرم شما عاشقانه میعاد انتظار است.

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران ۵:۰۵ ب.ظ

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران