صفحه بایگانی دسته

اسلایدر اصلی

بانگ آزادی

یکی از مهمترین اهدافی که باعث شد شهید نواب صفوی جمعیت فدائیان اسلام را تشکیل دهد، احیای امر به معروف و نهی از منکر…

عشق به نماز

"تمام نمازهای مرا که در طول عمر خوانده ام به نیابت از من دوباره بخوانید ." وقتی که این وصیت شگفت آور، آن هم از…

نماز یادت نره ها

با حالت ضعف و خونریزی شدید به بیمارستان تموز رسیدیم. ما را روی برانکارد گذاشتند و به سالنی بردند که پر از زخمی های…