۷ شهریور ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

آموزش کامل نماز  ۱۰:۵۱ ق.ظ

آموزش کامل نماز 

آموزش کامل نماز   وضو پیش از وضو، دستها را تا مچ می شوییم، ولی این شستن، جزو اعمال وضو نمی باشد.پیش از هر چیز نیت می کنیم، یعنی با قصد انجام وضو و برای اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغازمی کنیم ۱- به نیت وضو صورت را از بالا به پایین – از […]