۲۴ مرداد ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

مشاوره قرآنی  ( فردی و چهره به چهره) ۱۲:۵۳ ب.ظ

مشاوره قرآنی  ( فردی و چهره به چهره)

مشاوره قرآنی ( فردی و چهره به چهره) «روش‏ها خیلی مهم است. در همین آیه مبارکه “ادع الی سبیل ربّک بالحکمه” روش را بیان فرموده است. سخن حکمت‏آمیز، یعنی سخن محکم، سخن غیرمشتبه، سخن غیرموهون و غیرضعیف. حکمت، همه این‏ها را دارد. سخن حکیم است، یعنی هم حکمت‏آمیز است، هم مستحکم است، هم در مقابل […]