۲ مهر ۱۳۹۵

آرشیو طبقه بندی

سوال در مورد سوره نساء آیه ۴۳ ۲:۰۵ ق.ظ

سوال در مورد سوره نساء آیه ۴۳

سوال در مورد سوره نساء آیه ۴۳

چرا قرآن به زبان عربی نازل شده؟ چرا عربی؟ ۲:۰۱ ق.ظ

چرا قرآن به زبان عربی نازل شده؟ چرا عربی؟

چرا قرآن به زبان عربی نازل شده؟ چرا عربی؟

یک تناقض در قران وجود دارد آن را چگونه پاسخ می گویید؟ ۱:۵۸ ق.ظ

یک تناقض در قران وجود دارد آن را چگونه پاسخ می گویید؟

یک تناقض در قران وجود دارد آن را چگونه پاسخ می گویید؟