۲۴ مرداد ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

طرح ارزیابی قرآنی پرسنل ۱:۳۴ ب.ظ

طرح ارزیابی قرآنی پرسنل

طرح ارزیابی قرآنی پرسنل در راستای آموزش ، توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی ،برنامه ریزی بهینه و استفاده از ظرفیت کارکنان در برنامه های قرآنی ، طرح ارزیابی کارکنان و خادمین مسجد مقدس جمکران با هدف برگزاری هدفمند دوره های آموزشی قرآنی ضمن خدمت پرسنل و برخورداری سواد قرآنی مطلوب و مورد انتظار انجام می […]