۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

مشاوره حفظ و تصحیح قرائت دارالقرآن مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان ۱۰:۴۵ ق.ظ

مشاوره حفظ و تصحیح قرائت دارالقرآن مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

مشاوره حفظ و تصحیح قرائت دارالقرآن مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران ۵:۰۵ ب.ظ

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران