۱۰ تیر ۱۳۹۷

آرشیو طبقه بندی

طرح تابستانه قرآن کتاب سعادت ۱۱:۲۶ ق.ظ

طرح تابستانه قرآن کتاب سعادت

طرح تابستانه قرآن کتاب سعادت در دارالقرآن مسجد مقدس جمکران

مراسم محفل سه شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱ ق.ظ

مراسم محفل سه شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۶

مراسم محفل سه شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۶

محفل آموزش عمومی قرآن کریم در تاریخ ۳۱/۵/۹۶ ۱۰:۳۵ ق.ظ

محفل آموزش عمومی قرآن کریم در تاریخ ۳۱/۵/۹۶

محفل آموزش عمومی قرآن کریم در تاریخ ۳۱/۵/۹۶ با حضور : قاری ارجمند استاد علیزاده    

دانلود کامل آموزش تجوید ۱۲:۵۹ ب.ظ

دانلود کامل آموزش تجوید

دانلود کامل آموزش تجوید

نکات مهم تجویدی ۱۲:۴۰ ب.ظ

نکات مهم تجویدی

نکات مهم تجویدی

آموزش عمومی قرآن حکیم دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان ۴:۱۵ ب.ظ

آموزش عمومی قرآن حکیم دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

آموزش عمومی قرآن حکیم دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

مشاوره حفظ و تصحیح قرائت دارالقرآن مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان ۱۰:۴۵ ق.ظ

مشاوره حفظ و تصحیح قرائت دارالقرآن مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

مشاوره حفظ و تصحیح قرائت دارالقرآن مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

کارگاه آموزشی هر مادر ایرانی ، یک مربی قرآنی ۱۰:۲۷ ق.ظ

کارگاه آموزشی هر مادر ایرانی ، یک مربی قرآنی

کارگاه آموزشی هر مادر ایرانی ، یک مربی قرآنی

جلسات آموزش عمومی قرآن الکریم توسط قاریان برتر ۸:۳۷ ب.ظ

جلسات آموزش عمومی قرآن الکریم توسط قاریان برتر

نشست همگانی زیباسازی و تصحیح قرائت با حضور قاریان برتر کشور در مجموعه فعالیت های دارالقرآن مسجد مقدس جمکران

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران ۵:۰۵ ب.ظ

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران