گروه همخوانی و مدیحه سرایی خدام المهدی(عج)

گروه همخوانی و مدیحه سرایی خدام المهدی(عج)

 این گروه که متشکل از خادمین افتخاری مسجد مقدس جمکران میباشند که از اوایل سال ۱۳۹۴ با هدف خلق آثار مهدوی آغاز به کار نموده است و در مناسبتها و مراسم ملی و مذهبی به اجرای برنامه در فضای قدسی مسجد می پردازند. اجرای برنامه تواشیح و مدیحه سرایی توسط گروهی  که همه اعضای آن از خادمین محترم بوده و با لباس خادمی و متحد الشکل به اجرا  می پردازند، لطف خاصی به این فعالیت بخشیده است.اجرا در برنامه ها و محافل قرآنی که از طرف دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران در مناطق محروم برگزار می گردد از دیگر موارد برنامه ریزی شده برای این گروه است.

 

گروه همخوانی و مدیحه سرایی خدام المهدی(عج) مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران