طرح تابستانه قرآن کتاب سعادت

ثبت نام کلاس آموزش قرآن کریم

مراسم محفل سه شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۶

محفل آموزش عمومی قرآن کریم در تاریخ ۳۱/۵/۹۶

محفل آموزش عمومی قرآن کریم در تاریخ ۳۱/۵/۹۶ با حضور : قاری ارجمند استاد علیزاده

 

 

آموزش عمومی قرآن حکیم دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

مشاوره حفظ و تصحیح قرائت دارالقرآن مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

کارگاه آموزشی هر مادر ایرانی ، یک مربی قرآنی

جلسات آموزش عمومی قرآن الکریم توسط قاریان برتر

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران