“۱۶-۲۴+room” توسط خلیل الحصری نهاوند. منتشرشده: ۲۰۱۴٫ سبک: Blues.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *