وقف وابتداءاز فن های مهم قرائت قرآن کریم می باشد .قاری باید بتواند جمله ها و عبارت ها را از هم باز شناسد تا در جای مناسب وقف کند و از جای مناسب مجددا قرائت را شروع نماید. ندانستن جای وقف و ابتدا، سبب می شود که آیات قرآن به طور نادرست تقطیع شود و معانی نادرستی به شنونده القا شود.
مصحف محشی به منظور تأمین نیازهای حداقلی حافظان و قاریان کشور در حوزه معنی و محتوا و وقف و ابتداء تهیه شده است
از ویژگی های آن می‌توان به معرفی اجمالی مفاهیم قرآنی در هر صفحه به تناسب مطرح شدن آیات، بیان استدلالی علائم وقف و ابتدا در حاشیه آن و نیز بیان نکات لغوی و معنایی در هر صفحه آن به صورت مجزا اشاره کرد.
۱تا۲۵
۲۶تا۴۸
۴۹تا۱۰۲
۱۰۳تا۱۵۰
۱۵۱تا۲۰۴
۲۰۵تا۲۵۲
۲۵۳تا۳۰۰
۳۰۱تا۳۵۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *