مناظره با عمران صائبی، به حساس ترین نقطه خود رسیده بود که امام رضا (ع) روی به مامون عباسی کرد و فرمود: “اکنون وقت نماز است. من برای نماز می روم و باز می گردم.”
عمران که می پنداشت برای امام رضا (ع) هیچ چیز مهم تر از پیروزی در این مناظره نیست، گفت: “شگفتا! اکنون که قلب مرا نرم و رام کرده اید، مناظره را رها می کنید؟ نماز را پس از مناظره هم می توان خواند. آیا نمی دانید که این مناظره چه اندازه برای من و شما مهم است؟ من و خلیفه را رها میکنید و می روید؟”
امام که از جای برخاسته بود، فرمود: “برای ما مسلمانان، چیزی مهم تر از عبادت خدا در وقتی که او برای ما تعیین کرده است، نیست. نمازم را می خوانم و به مناظره با تو بازمی گردم.”

عیون اخبار الرضا (ع)- ص ۱۵۴
رضا بابایی_ نماز در حکایت ها و داستان ها_ ص ۳۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *