#سوال:

سلام وقتتون به خیر

نحوه برگزاری کلاس های غیر حضوری و همچنین نحوه استفاده از لوازم ارتباطی مثل تلفن

پیام رسان ها،نرم افزارها و کلا تکنولوژی در کلاس های حفظ رو توضیح بدین

#پاسخ :
سلام وقتتون بخیر و خوشی ان شاءالله که موفق و موید باشید سوال کردین که از فضای مجازی و از وسایل ارتباطی مثل تلفن ، مثل پیام رسانها و تکنولوژی های دیگر چه استفاده هایی میشود کرد تا کلاسهای ماوضعیتش از این بهتر شود ، چه در روزهای کرونایی ، چه در روزهای عادی ، اصلا فضای مجازی را چجوری میتوانیم در خدمت آموزش های قرآنی در بیاوریم . از وسایل ارتباطی چه استفاده هایی میتوانیم داشته باشیم .
من اعتقادم این است که خدا تکنولوژی را آفرید تا خوبان عالم استفاده کنند و چه خوبانی ، خوبتر از اهل قرآن ، پس بیاییم آشتی کنیم بیاییم در جهت تقویت کلاسهامون استفاده کنیم ، چه کلاسهای حضوری ، چه کلاسهایی که باید غیرحضوری برقرار بشود . هیچ چیز جای کلاس حضوری را نمیگیرد ، نمیشود انکار کرد و همیشه تاکید کردیم ولو با زحمت و مقداری هزینه حتما تو کلاسهای حضوری ، حضور پیدا کنید ، دیدن استاد ، توی جمع قرار گرفتن ، رفاقتها ، رقابتها ، آزمونهای گروهی ، مسابقات ، محافل همه اینها کمک میکند به تقویت محفوظات ما به حاضر جوابی و جواب دهی سریع ما و کلی فایده دیگری که داخل کلاس شکل میگیرد ولی به هر دلیلی ما با دو تا راه حل باید از فضای مجازی استفاده کنیم به دو دلیل ، به دو شکل ، یکی در کلاس در کنار کلاسهای حضوری ، یکی در جایگزینی کلاسهای حضوری . وقتی کلاس حضوری داریم خیلی ضروری است خیلی خوبه که از گروههای پیام رسانها استفاده کنیم برای پشتیبانی کلاسهامون ، برای اطلاع رسانی کلاسهامون ، برای تکمیلیها ، یعنی من یک کلاس حفظ دارم یک ساعت ، دو ساعت که بیشتر نیست ، خب تو آن یکی دو ساعت میخواهم تجوید آموزش بدهم ، ترتیل آموزش بدهم ، تفسیر ، نکته ها و کلی مسائل دیگر شدنی نیست ، اصرار میکنیم همیشه تاکید میکنیم ولی بخشی از این مثال فرصت نمیشود و بخشی از مربیها توانش را ندارد چند جانبه نیستند که بتوانند این چند رشته را آموزش بدهند پس چه بهتر یک گروهی تشکیل بدهیم در کنار اینکه در آن گروه برای اطلاع رسانی تعطیلی ها و آزمونها و محافل تقویم ها ووو استفاده میکنیم در کنار این از آموزشهای ، از این گروه برای آموزشهای تکمیلی هم نهایت استفاده را میبریم ، میتوانیم مثلا برای تفسیر ، خودم تفسیر بلد نیستم چکار کنم از این تفسیرهای آماده میگذارم تو گروه بچه ها مطالعه کنند ، والدین را هم ادشون میکنم بیایند آنجا استفاده کنند ، محدوده سنی هم ندارد این گروهها اگر بچه هستند ، بچه که میگویم یعنی سن نمیتوانم بگویم چون شهرهای مختلف ، محلات مختلف ، خانواده های مختلف متفاوت هستند ، آنهایی که نیاز هست با والدین تو گروه باشند آنهایی که نیاز نیست خودشان حالا کوچک و بزرگ دیگر این تشخیصش با مربی بزرگوار ، از این گروه استفاده های تفسیری میشود کرد ، آموزش تجوید ، از این آماده ها نرم افزارها مختلف و یا فایلهای مختلف جمع میکنید میگذارید تو گروه بچه ها استفاده کنند ، آنجا برای همدیگر سوال طرح کنند ، مسائل انگیزشی مطرح بشود ، روش های حفظ را آنجا بگذارید ، آرام آرام بچه ها را آماده کنید ، مخاطبین تان را ، بزرگسالان را آماده کنید که مربیان آینده بشوند این میشود فواید گروه ، آموزشهای تکمیلی ، اطلاع رسانیها ، مسائل انگیزشی و اینکه خانواده ها در جریان کارها قرار میگیرند و نواقص کلاس حضوری را میشود با پشتیبانی این گروه ها جبران کرد و کلی استفاده های ذوقی دیگر که خودتان میتوانید از این گروه ببرید ، مسابقه بگذارید ، آیه را بگذارید بعد بگویید بچه ها هر نقاشی هر عکسی به ذهنتون میرسد با این آیه مرتبط است تا شب فرصت دارید اینجا مطرح کنید خب بعد آنجا چه اتفاقاتی می افتد بچه ها تا شب یک نقاشی خودشان میکشند ، عکس از جایی که مرتبط به آیه است پیدا می کنند بی قرعه کشی و اهدای جایزه ای حالا یا تشویقب یا زبانی یا چیزی ، کلی استفاده های ذوقی میشود انجام داد که الان بخشی از آن را در بخش کاملا غیر حضوری توضیح میدهم که آنها در واقع در این بخش هم قابل استفاده هستند ولی در غالب و لول پایین تر و در حد کمتر چون خیلی از این کارها توی کلاس حضوری انجام میشود خب این مال بخش حضوری .
آنهایی که کاملا مجازی هستند ، مراکز مجازی ، مراکز تلفنی کلا در یک کلمه غیر حضوری به چه شکلی به چه نحوی میتوانند از این لوازم ارتباطی استفاده کنند مخصوصا الان که کلاسهای حضوری هم تعطیل است به چه شکلی باید پیش برویم . من بعنوان کسی که سالها از لوازم ارتباطی به هر شکلی که بگویید و به هر عنوان نرم افزاری که آمده استفاده کردم عرض میکنم تو حفظ قرآن پایه را ببرید سمت تلفن اصل بیس ارتباطی ، پلت فرم ارتباطیتون با تلفن باشد ، پرسش با تلفن ، تحویل گرفتن با تلفن بقیه
رابیاورید تو قالب های نرم افزاری ، بله میشه تو پیام رسان ویس بگذارند تحویل بدهند ولی شما نمیتوانید تذکر بدهید اشتباهش را بگویید ، آن حس ارتباط زنده ، فیس تو فیس تلفنی که شکل میگیرد توی پیام رسان این اتفاق نخواهد افتاد پس حتما من شاگرد شما هفته ای سه روز قرار است از من تحویل بگیرید که این قابل تعریف است یک الی پنج بار میشود تعریف کرد بسته به میزان حفظشان ، سنشان و مسائل مالی اینهایی که هست که میتوانید این را تعریف بکنید که من پیشنهام سه بار در هفته یک حالت نرمال را دارد خب ، پرسش را با تلفن انجام میدهید گروه چه اتفاقی می افتد آموزشهای تکمیلی که توضیح دادم ، پرسشهای تکمیلی تو گروه میتواند انجام بشود به چه شکلی خیلی هاش بحث ذوقی است خب قرار میگذاریم بچه ها ساعت نه آماده باشید میخواهیم سر آیه کار بکنیم سریع یک دو سه ، بعد آیه را میگذارم اولین آیه را من میگذارم ، نفر بعدی هر کسی که توانست زودتر آیه بعدی را پیدا کند بگذارد ، سرآیه ها را مباحثه می کنیم به نوبت با آن نوبتی که تعیین کردیم بچه ها ابتدای آیات را سریع تایپ می کنند این یک حالت ، بچه ها جاهای خالی را پر کنید سریع هر کس توانست زودتر جواب بده آن برنده است ، تفسیر را یک جمله را موضوعش را میگوید یا خود تفسیر و یا خود ترجمه را میگوید بچه ها تا پنج دقیقه هم وقت دارید که آیه مرتبط را بگذارید یا برعکس ، آیه را میگذارید بعد میگوید موضوعش را بگویند ، تفسیرش را بگویند ، ترجمه اش را بگویند کلی فایده های اینجوری ، تقویت تجوید قشنگ یک آموزش کامل تجوید فایلهای آموزش تجوید را میگذارید بعد میگوید امروز بحث سوال است مثلها را میدهید بهشان ، آیات را یا کلمات را یا خود حرف را به هر شکلی که دوست دارید بعد بچه ها تمرین میکنند آخرین ویسشان را میگذارند تا شما نمره بدهید این هم تجوید ، آموزش تفسیر که خیلی مشخص است بخش را قشنگ ، آن بخشی را که باید می گفتید را میگذارید توی گروه شما اینها را بخواهید توی تلفن انجام بدهید عملا شدنی نیست چرا شدنی نیست چون شما توی کلاس وقتی هشت نفر شاگرد دارید یکبار اینها را میگوید هر هشت نفر شاگردتان استفاده میکنند ولی بخواهی توی تلفن به هر کدام از اینها تفسیر بگوید تجوید بگوید ، ترتیل بگوید ، میدانید چقدر وقت میبرد اصلا شدنی نیست ولی این پشتیبانی مجازی مشگلتان را حل میکند و گروهی حل میکند دارید شبیه سازی میکنید کلاس را تجوید به همین شکل ، ترتیل به همین شکل ، تفسیر به همین شکل ، آموزش نماز ، احکام میتوانید داشته باشید کلی آموزشهای ذوقی جانبی و تا دلتان بخواهد پرسش متنوع میتوانید داشته باشید به شکلهای مختلف در کنار آن میتوانید مسائل تفریحی مطرح کنید ، لطیفه ای به هر حال چیزی که متناسب با مخاطبتون و متناسب با شأن قرآن باشد آنجا مطرح بکنید هر چقدر بتوانید سر این بچه ها را توی گروههای قرآنی و مذهبی گرم بکنید بهتر از این است که اینها بروند سراغ کارهای دیگر اینکه اینقدر حضرت آقا بر استفاده خوب از فضای مجازی تاکید دارند دقیقا بخاطر همین مسائل است ، هم مباحثه انتخاب بکنند ، پرسشهای موردی آقا هر کسی میخواهد از دیگری بپرسد وقت دارد بسم الله تو گروه میگوید من علی هستم شماره ام این است هر کسی میخواهد از او بپرسم توی خصوصی هماهنگ باشیم تو گروه هماهنگ باشیم ، میخواهند با همدیگر مباحثه کنند بچه ها امروز کی آماده است من جزء دو را میخواهم مباحثه کنم ، جزء سه را میخواهم مباحثه کنم باز مسائل اینجوری ، اصول و روشهای حفظ را آنجا مطرح کنیم اگر یک مقدار سنشان بالاتر است یک دوره تربیت مربی مدت دار و زماندار و چند ماهه میتوانید آرام آرام مطرح کنید که اینها بتوانند استفاده لازم را ببرند خیلی مهم است ، مهمتر از آنی که فکرش را بکنید ، حتما حتما دفترچه تکلیف داشته باشید یا حالا روی کاغذ خودتان بنویسید عکسش را برایشان بفرستید درج تکالیف فوق العاده مهم است ، درج ساعت تحویلشان فوق العاده مهم است یعنی بچه ها را منظم بار بیاوریم درسته فضای مجازی است ولی یلخی نباشد هر ساعتی که آنلاین شدند جواب بدهند ، آیین نامه داشته باشید دقیقا مثل کلاس برخورد کنید قشنگ فضای کلاس را بیاورید داخل پیام رسان این خیلی مهم است در کنار آن پرسش تلفنی ، بچه ها گزارش عمل کرد بدهند هر روز که تکالیفشان را انجام دادند بیایند آنجا مطرح بکنند که من تکالیفم را انجام دادم ، تکرارهایشان را بنویسند ، استماع ترتیلها ، مرورهاشون ، مباحثاتشون این خیلی مهم است ، هر از گاهی یک نرم افزاری که بازی باشد مورد پسند بچه ها باشد از این کارتهای بازی بگذارید تو گروه که سرشان هم اینجوری هم گرم بشود مخصوصا تو این روزها بیشتر به هر حال تو منزل هستند فوق العاده مهمتر است ، فوق العاده مهم است ، از همدیگر بپرسند ، سوال طرح بکنند با سلیقه های خودشان کلی میتوانید مسابقه و محفل مجازی توی گروه برگزار کنید حتی مناسبت ها را ، حتی مناسبتها را ، مولودی بگذارید
، روضه بگذارید ، جشن بگیرید توی گروه قشنگ بگذارید بچه ها توی گروه زندگی کنند حضور ، غیاب ها را خیلی جدی و منظم که آخر هفته هم بگذارید که علی چهار تا غیبت داشت دو تا نمره خوب داشت ، معدلش این است ، گزارش کارش این است ، تکالیفش این است همه را قشنگ تر و تمیز ، شسته و روفته آنجا بگذارید قشنگ بگذارید این بچه ها حس بودن تو کلاس را داشته باشند در کنار این نرم افزار گروه توی پیام رسانها خب مخصوصا برای آن تماس تلفنی میتوانید از تماس گروهی واتساپ استفاده کنید ، تماس تصویری سروش و اینها هم خوب است ولی انفرادی است تا جایی که من میدانم ، تماس تصویری واتساپ چهار پنج نفر را همزمان ساپورت میکند بگذارید با هر امکانی که هست بچه ها حس با هم بودن را داشته باشند این خیلی مهم است تماس تصویری واتساپ این حس با هم بودن را دارد ، صوتیش هم به همین شکل است چند نفر با هم میتوانند ارتباط داشته باشند و این خیلی مهم است که صدای همدیگر را میشنوند ، خاطرات تداعی میشود توی ذهنشان و این حس بودن توی کلاس برایشان این یادآوری میشود این خیلی مهم است ، این نرم افزار جدیدمانند اسکای روم البته هزینه بر است و قطعا برای خیلیها امکان پذیر نیست ، نرم افزاری است که فوق العاده برای کلاسها ، فوق العاده ، من هر چه قدر تاکید میکنم روی خوبی این نرم افزار کم است ولی هزینه بر است و قطعا یا نمیتوانند استفاده کنند ، این دیگر همه چیز دارد ، داخل کلاس را شبیه سازی کردند ، پاورپوینت میاورند ، ویدئو می آورند داخل کلاس ، وایت برد میاورند داخل کلاس ، بچه ها حق پرسش دارند ، حضور و غیاب منظم تری انجام میشود کلی فایده و تصویر استاد هم میبینند ولی به هر حال آن هزینه اش یک مقدار کار را سخت می کنند که بعضی ها نتوانند استفاده کنند احتمال اینکه بچه ها تقلب بکنند زیاد است مراقب باشید آن فایل تقلب را ان شاءالله پرسش و پاسخش را میگذارم توی کانال و گروه حتما استفاده کنید به چه شکلی باید مراقب این قضیه باشید تا مشکلی پیش نیاید ، مراسم دعا میتوانید برگزار کنید توی گروه ، مراسم ختم قرآن و مسائل انگیزشی و معنوی که خیلی کمک میکند تا بتوانند استفاده بهینه از این کلاس را داشته باشند دقت کنید هر زمان که تماس میگیرید برای پرسش ده دقیقه اش نکنید بعضی از موسسات و بعضی از اساتید را دیدم که به ده دقیقه اکتفا می کنند ، ده دقیقه دیگه فقط سلام و احوالپرسی است پانزده دقیقه اش بکنید ، یک مقدار درک بکنید مربیانی که تحویل میگیرند توی کلاس حضوری شما هشت نفر را یکجا میپرسید یکبار سلام و احوال پرسی میکنید
و همه میبینند که شما اول کلاس چقدر انرژی داشتید و آخر کلاس یک مقداری انرژیتون تحلیل رفت ولی این مربیان این کارشناسان تلفنی تو هر تماسی یک بار شروع کنند سلام حالتون خوبه کلی این انرژی میگیرد و او مجبور است ظاهرش را تن صدایش را ، لحنش را حفظ بکند یک مقدار درک بکنید سختی کارشان را اگر یک روز حوصله آنها کمتر شده بود به هر حال خورده نگیرید ، توصیه اکید دارم که از این کانالها ، از این اساتیدی که بدون مجوز موسسه دارند و فعالیت می کنند دوری کنید و قتی یکبار میخواهد چهار تا سوال بپرسید اینها اشکالی ندارد ولی یک موقع مخواهید حفظ تحویل بدهید ، میخواهید شهریه واریز بکنید حساب شخصی دارند ، شماره کارت شخصی میدهند اینها را پرهیز کنید ، موسسه قطعا یک شماره کارت موسسه دارد ، مگر اینکه فرد را میشناسید آن یک بحث جدایی است ولی معمولا هر کسی میاید یک کانالی میزند و شماره حساب شخصی میدهد خب موسسه باید گواهینامه بدهد ، نامه بدهد ، دردسر براتون درست نکند ، رو چه حسابی واریز کردید به این راحتی و زودی اعتماد نکنید صرف اینکه آمده یک کانالی بزند و چند تا معلوم نیست که ممبر فکر دارد و عضوهای واقعی دارد چطوری است اینها را یک مقدار به هر حال ملاحظه کنید ، حتما حتما نمره بدهید ، حتما نمره بدهید به شاگردانتون ، حتما تاکید می کنم ، این نرم افزار جدیدی که آمده ، تو کانال هم گذاشتم خیلی عالیه برای نمره دهی ، نمره را ارسال میکنه به والدین یا به خود قرآن آموزان یا به آن شماره ای که برایش تعریف میشود به این نرم افزارها بچه ها را عادت بدهید که استفاده کنند
چون سوال طرح میکنه و همان لحظه تصحیح میکند مثلا نرم افزار را بگذاید بچه ها نصب بکنند خب بعد بگوید بچه ها امروز امتحان سه جزء داریم سریع تو سه دقیقه یا چهار دقیقه بچه ها جواب بدهند بعد اسکن شات آن صفحه که نتایج را اعلام میکند چون همان لحظه تصحیح میکند بعد آن را بگذارند تو گروه یک حالتهایی اینجوری ، استفاده بهینه از نرم افزارها و توی استفاده از این نرم افزارها حتما تاکید کنید که هیچ کدام از کارهای اصلی حفظ مثل حفظ جدید ، مثل مرور ، مثل مباحثه ، مثل چشم خوانی اینجور مسائل هیچ وقت از نرم افزار نباید از نرم افزار استفاده کرد ، نرم افزارها برای تقویت مهارتهاست ، برای تقویت جواب دهی است ، نه اینکه بیاید جای مصحف را بگیرد هم از جهت حافظه تصوری و هم از جهت باقی مشکلاتی که ایجاد میکند و به هر حال در حد خودش باید ملاحظه بشود ، تشویق و تنبیه حتما عرض کردم اینها را کامل مثل کلاستون داشته باشید ، بعضی از مربیها میپرسند هزینه تماس تلفنی به عهده کی هست به هر حال آن مبلغ شهریه ای که میدهند لحاظ بشود ، این مراعات بشود که ظلم به هیچ کدام دو طرف نشود و سعی کنید از این طرحهای رایگان یا کم هزینه اپراتورها استفاده بکنید که مشکلی پیش نیاید و با هزینه کمتری بتوانید این کار را انجام بدهید تا ان شاءالله بتوانید کار بسیار خوب و تمیزی انجام بدهید ، به بچه ها مسئولیت بدهید تو گروه یکی مسئول حضور غیاب بشود قرار نیست این همه کاری گفتم همیشه و هر روز انجام بشود یا همه اینها توسط یک نفر مربی به هر حال انجام بشود ، یکی از بچه ها مسئول حضور و غیاب ، یکی از بچه ها انجام مسائل انگیزشی ، یکی از بچه ها در مورد پرسشهای موردی یک حالتهای اینجوری مسئولیت بدهید بچه ها را بگذارید تو این گروهها بزرگ بشوند احساس شخصیت بکنند تا دلتون بخواهد تاثیر دارد برای تقویت ارتباطاتت این بچه ها ، تقویت خود باوری این بچه ها ، توانمند سازی این بچه ها ، این بچه ها دو روز هم خدای نکرده مریض بودید راحت میتوانید از این بچه ها استفاده کنید چون دیگه بزرگ شدند ، چون دیگه یاد گرفتن چه اتفاقاتی بیفتد ، خواهشم از مراکز مجازی و غیر حضوری این است که حتماحتما تا جایی که میوانند حالا بعد از این که اینکه ان شاءالله به حرمت امروز که روز مبعث است و تبریک هم عرض میکنم خدمت همه عزیزان ، به حرمت امروز این مشکلات کرونایی برطرف بشود و بعد از اینکه این مشکلات برطرف شد حتما هر از گاهی یکبار در سال همایش های حضوری بگیرید که این شاگردهای مجازی بیایند تو موسسه شما ، بیایند تو مکان تشکیل کلاسهاتون بیایند اساتید را ببینند ، دیدن استاد از نزدیک فوق العاده است ، یک روز را اعلام بکنید حالا لازم نیست همایش به آن شکل آمفی تئاتر فلان و بیسار تو همان موسسه کوچکی که دارید استادها هستند بعد میگوید که ما هستیم هر کدام از شاگردها میخواهند بیایند و با استادشان حضوری صحبت کنند ، برنامه بگیرند ، ببینن استاد را ، آنجا باشید تا اینها بتوانند مراجعه کنند ولو اینکه یک نفر بیاد اثرش را میگذارد دیدن استاد خیلی مهم است ، خیلی مهم است ما خاطرات فوق العاده ای داریم از این شاگردانی که تلفنی بودند آمدن اساتیدشان را دیدن مجموع این کارها به اضافه کارهای ذوقی خودتان ، انتخاب شاگردان نمونه ، انتخاب ممتازین و کلی فایده های دیگر ، موضوع بدهید بچه ها تحقیق کنند ، پژوهش کنند توی آن موضوع ، آرام آرام نه اینکه همه اینها را توی یکماه و یک هفته اینها انجام بشود مجموع این استفاده ها باعث میشود که ما سربلند باشیم وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گلایه می کند که خدایا قوم من قرآن را چکار کردند محجورش کردند ان شاءالله ما مشمول این گلایه پیامبر نشویم وقتی ولی امر مسلمین دستور میدهد که از فضای مجازی استفاده خوب بشود بهترین استفاده در جهت آموزش قرآن است ، اشاعه فرهنگ قرآنی است ، در جهت آموزش اخلاق به این بچه هاست خواهشم این است تو همه کلاسهای حضوری و غیر حضوری جدی بگیریم مسائل اخلاقی را بعضا میبینیم شاگرد ما ده جزء ، بیست جزء حافظ کل شده توی کلاس یک نماز به این یاد ندادن ، توی احکام معمولی قرآن ، ارتباط با قرآنش را نمیداند چه اتفاقاتی باید بیفتد ، چه کارهایی باید بکند مراقب باشید شاگردهایی را میخواهیم که حافظ قرآن و عامل به قرآن باشند لذت ببرند از خواندن قرآن ، انس پیدا کنند ، حفظ قرآن باید به مرحله انس با قرآن برسد و الا زحماتمان نتیجه بخش نبوده ، حتما صدقه بگذارید کنار ، صدقه فقط پول نیست ، صدقه آنچه کار خیری است که میتوانید انجام بدهید مثل همین دغدغه هاتون ، همین دلسوزیهای اهل قرآن ، از خدا میخواهیم که به حرمت پیامبر ما
را شرمنده قرآن و اهل قرآن نکند ، عاقبت هممون بخیر و خوبی و خوشی ان شاءالله که موفق و موید باشید برای ما هم دعا کنید یا علی

پایان فایل حفظ غیر حضوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *