نویسنده: واحد فنی دارالقرآن

کتاب « آیه های نور در بیان حقیقت مستور (شرح آیات مهدوی) »

قرآن کریم سرچشمه زلال‌ترین معارف الهی و ماندگارترین حکمت‌ها و دانش‌های موردنیاز بشراست کتابی است سراسر راستی و درستی که خبرهای گذشته وآینده جهان را بیان نموده است
ادامه مطلب