ضمیمه ۱ جدول حفظ جزء سی

برنامه حفظ، مرور و تثبیت جزء سی‌ام قرآن کریم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

اول

اول

ش

ناس ـ فلق ـ توحید

—–

—–

ی

مسد ـ نصر

محفوظات روز قبل

—–

د

کافرون ـ کوثر

محفوظات دو روز قبل

—–

س

ماعون ـ قریش

محفوظات سه روز قبل

—–

چ

فیل ـ همزه

محفوظات چهار روز قبل

—–

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

دوم

ش

عصر ـ تکاثر

محفوظات یک هفته اخیر

محفوظات هفته اول

ی

قارعه

//

//

د

عادیات

//

//

س

زلزال

//

//

چ

بینه (۱ـ۵)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

سوم

ش

بینه (۵ تا آخر)

محفوظات یک هفته اخیر

محفوظات دو هفته اول

ی

قدر ـ تین

//

//

د

علق

//

//

س

انشراح ـ ضحی

//

//

چ

لیل

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

چهارم

ش

شمس

محفوظات یک هفته اخیر

محفوظات سه هفته اول

ی

بلد (۱ تا ۱۰)

//

//

د

بلد (۱۱ تا آخر)

//

//

س

فجر (۱ تا ۱۶)

//

//

چ

فجر (۱۷ تا آخر)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات (نیم‌جزء دوم جزء سی)

دوم

اول

ش

غاشیه (۱ تا ۱۴)

محفوظات یک هفته اخیر

نیم‌جزء دوم جزء سی (فجر تا ناس)

ی

غاشیه (۱۵ تا آخر)

//

//

د

اعلی

//

//

س

طارق

//

//

چ

بروج (۱ تا ۱۰)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

دوم

ش

بروج (۱۱ تا آخر)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه از محفوظات گذشته

ی

انشقاق (۱ تا ۱۵)

//

//

د

انشقاق (۱۵ تا آخر)

//

//

س

مطففین (۱ تا ۱۷)

//

//

چ

مطففین (۱۸ تا ۲۸)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

سوم

ش

مطففین (۲۹ تا آخر)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه از محفوظات گذشته

ی

انفطار

//

//

د

تکویر (۱ تا ۱۴)

//

//

س

تکویر (۱۵ تا آخر)

//

//

چ

عبس (۱ تا ۲۳)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

چهارم

ش

عبس (۲۴ تا آخر)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه از محفوظات گذشته

ی

نازعات (۱ تا ۱۵)

//

//

د

نازعات (۱۶ تا ۳۲)

//

//

س

نازعات (۳۳ تا آخر)

//

//

چ

نبأ (۱ تا ۱۶)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

سوم

اول

ش

نبأ (۱۷ تا ۳۰)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه از محفوظات گذشته

ی

نبأ (۳۱ تا آخر)

//

//

د

—–

مرور و تثبیت جزء سی‌ام

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *