نام سوره شماره سوره نام سوره شماره سوره
قمر ۵۴

حمد

۱

رحمان

۵۵

بقره (۱ – ۱۲۳)

۲

واقعه

۵۶

بقره (۱۲۴ – ۲۳۹)

حدید

۵۷

بقره (۲۴۰ – ۲۸۶)

مجادله

۵۸

آل عمران (۱ – ۸۳)

۳

حشر

۵۹

آل عمران (۸۴ – ۱۵۳)

ممتحنه

۶۰

آل عمران (۱۵۴ -۲۰۰)

صف

۶۱

نساء (۱ – ۷۶ )

۴

جمعه

۶۲

نساء (۷۷ – ۱۷۶)

منافقون

۶۳

مائده (۱ – ۵۴)

۵

تغابن

۶۴

مائده ( ۵۵ – ۱۲۰)

طلاق

۶۵

انعام (۱ – ۹۲)

۶

تحریم

۶۶

انعام ( ۹۳ – ۱۶۵)

ملک

۶۷

اعراف ( ۱ – ۶۳)

۷

قلم

۶۸

اعراف ( ۶۴ – ۱۵۶)

حاقه

۶۹

اعراف ( ۱۵۶ – ۲۰۶)

معارج

۷۰

انفال

۸

نوح

۷۱

توبه

۹

جن

۷۲

یونس

۱۰

مزمل

۷۳

هود

۱۱

مدثر

۷۴

یوسف

۱۲

قیامت

۷۵

رعد

۱۳

انسان

۷۶

ابراهیم

۱۴

مرسلات

۷۷

حجر

۱۵

نباء

۷۸

نحل

۱۶

نازعات

۷۹

اسراء

۱۷

عبس

۸۰

کهف

۱۸

تکویر

۸۱

مریم

۱۹

انفطار

۸۲

طه

۲۰

مطففین

۸۳

انبیاء

۲۱

انشقاق

۸۴

حج

۲۲

بروج

۸۵

مومنون

۲۳

طارق

۸۶

نور

۲۴

اعلی

۸۷

فرقان

۲۵

غاشیه

۸۸

شعراء

۲۶

فجر

۸۹

نمل

۲۷

بلد

۹۰

قصص

۲۸

شمس

۹۱

عنکبوت

۲۹

لیل

۹۲

روم

۳۰

ضحی

۹۳

لقمان

۳۱

شرح

۹۴

سجده

۳۲

تین

۹۵

احزاب

۳۳

علق

۹۶

سبا

۳۴

قدر

۹۷

فاطر

۳۵

بینه

۹۸

یاسین

۳۶

زلزال

۹۹

صافات

۳۷

عادیات

۱۰۰

ص

۳۸

قارعه

۱۰۱

زمر

۳۹

تکاثر

۱۰۲

غافر

۴۰

عصر

۱۰۳

فصلت

۴۱

همزه

۱۰۴

شوری

۴۲

فیل

۱۰۵

زخرف

۴۳

قریش

۱۰۶

دخان

۴۴

ماعون

۱۰۷

جاثیه

۴۵

کوثر

۱۰۸

احقاف

۴۶

کافرون

۱۰۹

محمد

۴۷

نصر

۱۱۰

فتح

۴۸

مسد

۱۱۱

حجرات

۴۹

اخلاص

۱۱۲

ق

۵۰

فلق

۱۱۳

ذاریات

۵۱

ناس

۱۱۴

طور

۵۲

نجم

۵۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *