ردیف

نام سوره

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ تحریم ،آیه ۱ تا ۱۲ ۴,۸۶۳ ۰:۲۷:۰۰
۲ فصلت ،آیه ۳۰ تا ۴۶ ۵,۴۳۳ ۰:۳۰:۱۰
۳ فاطر ،آیه ۱ تا ۲۴ ۴,۸۶۴ ۰:۲۷:۴۶
۴ قصص ، آیه ۱ تا ۲۸ ۵,۲۸۹ ۰:۲۹:۲۲
۵ طه ،آیه ۱ تا ۴۷ ۵,۱۵۳ ۰:۲۸:۳۶
۶ اعراف ۱۱۷ تا ۱۴۰ ۳,۹۵۸ ۰۰:۲۶:۵۹
۷ بقره ۲۴۶ تا ۲۵۳ ۲,۱۹۲ ۰۰:۱۴:۵۶
۸ روم ۱ تا ۲۸ ۴,۵۱۲ ۰۰:۳۰:۴۵
۹ زخرف ۱ تا ۵۰ ۴,۵۳۴ ۰۰:۳۰:۵۵
۱۰ زمر ۶۲ تا ۷۵ ۲,۳۸۴ ۰۰:۱۶:۱۵
۱۱ نمل ۱۵ تا ۳۱ ۳,۶۲۶ ۰۰:۲۴:۴۲
۱۲ یوسف ۱۰ تا ۱۲ ۹۴۰ ۰۰:۰۶:۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *