۱ انسان ،آیه ۱ تا ۳۱ ۸,۸۵۷ ۰:۴۹:۱۱
۲ انفال ،آیه ۱ تا ۲۴ ۵,۵۰۹ ۰:۳۰:۳۵
۳ آل عمران ،آیه ۱۳۳ تا ۱۴۶ ۴,۴۸۵ ۰:۲۴:۵۴
۴ یوسف ،آیه ۱ تا ۲۹ ۷,۱۸۳ ۰:۳۹:۵۳
۵ حجرات ،آیه ۱۳ تا ۱۸ ،ق ،آیه ۱ تا ۳۵ ۵,۰۷۹ ۰:۲۸:۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *